torsdag 12. februar 2009

Petters refleksjoner

Det er mange der ute som har reflektert over det de fikk med seg på Kongsbergkonferansen 2009. Her har dere noen av de refleksjonene Petter Kongsgården har gjort seg:

"Gratulere med vel overstått konferanse. Det jeg overvar imponerte meg, og det var veldig spennede å delta. Plenumsforedragene var av høy kvalitet. Spesielt var det moro å høre Eirik Newth.

Sesjonen om erfaringer i bruk av Its learning ved vurdering, var tankevekkende. Slik jeg ser det prøver lærere å få et tradisjonelt paradigme når det gjelder vurdering til å passe inn i en LMS. Til det fungerer plattformen utmerket. Det beklagelige er at det ikke er i samsvar og takt med det som legges opp fra KD og Utdanningsdirektoratets side, når det gjelder vurdering. Det som slo meg var at begge lærerne som presenterte sine erfaringer, ikke i det hele tatt problematiserte hvilke utfordringer lærere og elever står overfor med tanke på vurdering. Ikke minst vurdering for læring. Men dog, en nyttig erfaring for meg. Se forøvrig linken:
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=4147

Når det gjelder sesjon 2, der jeg var til stede på: Skoleledere - nøkkel til suksess, klarte jeg ikke å dy meg. Her måtte jeg gi tilkjenne noe av det som opptar meg.
Øystein Sørebø (HiBu) har gjennomført en større undersøkelse på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Han presenterte (kort) noen av funnene sine. Bla dokumenterte han at det er negativ korrelasjon mellom graden av IT-kompetanse hos læreren (kunnskap i bruk av ulike digitale verktøy) og graden av pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Med andre ord, det er ikke de lærerne som kan og vet mest om ulike digitale verktøy som er de som anvender IKT i sin
undervisning. Det var spennende med tanke på at ITU og Marit Synnevåg var veldig opptatt av at skolelederne måtte heve sin IKT kompetanse og bla begynne å blogge. Jeg sa at jeg ikke synes dette resultatet var merkelig (Øystein Sørebø synes det var litt underlig), da jeg mener det handler mer om lærerens trygghet i faget, lærerens syn på kunnskap og læring, som de viktigste
variablene for om læreren lar elevene ta i bruk IKT i sin læring. Det synes jeg Karoline C. Simonsen var et glimrende eksempel på i sin presentasjon i kinoen, der hun var opptatt av det faglige, rammene for elevenes oppgave og utfordring og elevenes refleksjoner over hva de hadde lært - mer enn digitale verktøy. Det overlot hun til sine elever, som jo viste at de kunne håndtere det til gangs. En imponerende forestilling. Videre viste jeg til at PISA+ (riktignok på 9. trinn) viser at lærere i liten grad initierer faglige drøftinger eller faglige refleksjoner med sine elever i klassen. Viss de ikke gjør det i klassen, kan vi da forvente at de gjør det i det digitale landskapet? Etter min oppfatning, nei.

For meg handler det derfor mer om at skoleledere må sørge for å initiere gode faglige og fagdidaktiske diskusjoner og refleksjoner i sine kollegeir, f eks i forhold til det Eirik Newht sa om hvordan barn og unge innhenta informasjon og "trang" informasjonsferdigheter. Det er lærerens syn på kunnskap, læring, elevmedvirkning i elevens læringsprosess og hvordan vurdering av kompetanse skal finne sted som er de viktigste variablene for hvordan læreren legger til rette sin undervisning. Vi trenger et utvidet undervisningsbegrep, og det kommer ikke ved innføring av bærbare PCèr i klasserommet eller at lederen blogger."
Petter Kongsgården (HiT)

onsdag 11. februar 2009

Presentasjonene fra Kongsbergkonferansen

Nå er presentasjonene fra Kongsbergkonferansen lagt ut på slideshare. Spre gjerne disse til andre kolleger på skolen som ikke var tilstede på konferansen.

Evaluering av Kongsbergkonferansen

Dessverre fikk vi ikke samlet inn så mange evalueringsskjema fra Kongsbergkonferansen. Men for oss er det viktig å få evaluert både innhold og struktur. Vennligst svar på følgende spørsmål som en kommentar under dette innlegget:

1. Hva var dine forventninger til konferansen?
2. I hvilken grad svarte konferansen til dine forventninger?
3. Hvordan var informasjonen på forhånd om konferansens innhold?
4. Hvordan fungerte det praktiske opplegget på konferansen?
5. Hvilket faglig utbytte fikk du av konferansen?
6. I hvilken grad tror du at du vil bruke erfaringene fra konferansen i framtida?
7. Hvordan vi du vurdere konferansens program?

Takk!

Vurdering av Kongsbergkonferansen 2009


Var det verdt det? Jeg bare undrer. Når vi ser at det er de samme 270 trofaste som deltar hvert år på Kongsbergkonferansen. Etter tre år med Kongsbergkonferansen er det på tide å stoppe opp og gjøre en skikkelig evaluering av det hele. Det gjelder både struktur, innhold og gjennomføring. Jeg er sikker på at vi har funnet en vel fungerende form på gjennomføringen. Det jeg er litt usikker på er om dagens struktur og innhold er den rette for å fange opp de ulike behovene som er rundt på fylkets ulike videregående skoler. For å planlegge framover, trenger vi innspill fra dere.
Hvordan skal vi fange opp de som ikke stiller opp på konferansen, men som kan ha nytte av å delta?
Hvordan kan den enkelte skole legge forholdene til rette slik at alle som har lyst og behov kan stille opp uten at det føles som er ekstraarbeid?
Og hva skal til for at neste års konferanse skal bli en bedre konferanse?
Og husk at ved å dele så får du tifold tilbake! Ikke? Prøv selv!
Bruk kommentarfunksjonen under.

torsdag 5. februar 2009

Invitasjon til Ning-nettverk


Under sesjon C 2 vil Ingunn Kjøl Wiig fra Sandvika vgs. presentere web 2.0 - verktøyet Ning, som gjør det mulig å etablere et sosialt nettverk. I den forbindelse har hun etablert et sosialt nettverk som hun har kalt Del og Bruk 09 - ut fra konferansens visjon. Dette sosiale nettverket vil være åpent for alle etter konferansen. Hva kan vi så bruke et slikt sosialt nettverk til? Jo, ikke minst dele og bruke. Vi har etablert et slikt nettverk i Medie- og informasjonskunnskap, hvor vi diskuterer faglige spørsmål, deler opplegg etc. Mange av oss medielærere er ensomme svaler rundt på de ulike skolene, her har vi muligheten til å "møte" andre ensomme svaler og dele erfaringer. Akkurat nå er det eksamen som står i fokus. Men slike nettverk vil ikke kunne hente ut sitt potensiale uten at vi deltar, deler og bruker det vi får. Så får vi se om det etterhvert dukker opp nye fagnettverk etter denne konferansen.

tirsdag 3. februar 2009

Litt av hvert

Det begynner å nærme seg konferansestart. Bare en uke igjen. Her kommer en del tips til digitale læringsressurser i ulike fag på vegen:


mandag 2. februar 2009

Å jobbe kreativt med avisproduksjon


Lars Carlsson fra Multimediebyrån vil i sine verksteder M1 og M2 se på hvordan en kan bruke ny teknologi til å produsere aviser. Nå har han lagt ut et kurs i bruk av verktøyet Scribus på Multimediabyrån sine nettsider. Her finner du lærerveiledning, elevveiledning og et kortkurs. En presentasjon av Multimediabyrån sine tjenester vil vi få i plenum.

torsdag 29. januar 2009

Digitale læringsressurser i TIP

Digitale læringsressurser begynner å få større og større plass i yrkesfaga. Ikke minst i TIP. Det faglige TIP-nettverket i Buskerud har laget en imponerende samling av digitale læringsressurser på fagrommet i Its Learning. (jeg tror de fleste har tilgang under fanen Fag). Jeg tok meg et dypdykk og fant mye spennende som jeg har lyst til å dele med dere. Et spennende nettsted er en fagwiki for elektro og TIP. Ta en titt på elektrofagsidene og om automasjon i TIP. Det er også lagt ut faglenker i matematikk og naturfag. Det andre gullkornet jeg fant er det danske nettstedet fagteori. Nettstedet er fullt av visualiseringer. Sjøl hadde jeg sans for Trigonometri og Geometri. Enn om vi hadde hatt noe slikt da jeg tok reallinja på slutten av 1960-tallet, da hadde kanskje jeg også skjønt trigonometrien. Og så har danskene skjønt noe annet også, du kan gratis installere en fjernbetjening og få nettsidene lest opp.
Thor Gunnar Bakkerud fra Kongsberg vgs. vil vise flere gode eksempler under sesjon J 2

torsdag 22. januar 2009

Engelskundervisning uten lærebok


Liv Kristin Høgvold fra Sandvika vgs. vil under sesjon D 1 presentere eksempler på undervisningsopplegg og metoder som hun har brukt i undervisningen. I den forbindelse har hun nylig etablert en egen blogg hvor hun forteller mer om dette. En gullgruve for engelsklærere og andre fremmedspråklærere. Bloggen heter
”The Road not taken”.

Antall deltagere på verkstedene utvides


Opprinnelig hadde vi satt opp et begrenset antall på 20 deltagere på verkstedene. Men de ble fort fulltegnet. Derfor har vi valgt å utvide deltagerantallet til 30.

torsdag 15. januar 2009

Eksamensoppgaver i matematikk


Forleden kom jeg over denne nettressursen som omhandler eksamensoppgaver i matematikk. Absolutt verdt et besøk.

mandag 12. januar 2009

Wiki om geometri

Det dukker stadig opp nye fagwikier på nettet. For de av dere som underviser i matematikk på de ulike studieprogrammene, så er denne wikien i geometri nyttig. Her vil du finne veiledninger og oppgaver.
Fagwikien er utviklet av Marianne Hagelia ved Høgskolen i Vestfold.

Ellers anbefaler vi disse matematikkvideoene.

torsdag 8. januar 2009

Eirik Newth med åpningsforedrag


Vi har vært så heldige å få Eirik Newth til å holde åpningsforedraget på Kongsbergkonferansen i 2009. Foredraget har tittelen Utdanning i et fremtidsperspektiv. Eirik er en ivrig blogger. På bloggen sin har han en oversikt over bloggåret 2008. Verdt å lese. Velkommen skal han være.

Velkommen til IKT-konferansen 2009 "Den digitale allmenningen"


Kongsberg videregående skole på vegne av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og Kompetanseløftet Buskerud ønsker alle lærere i videregående skole i Buskerud velkommen til IKT-konferansen 2009 – ”Den digitale allmenningen”
tirsdag 10. Februar.

Sted: Kongsberg kino og Kongsberg videregående skole
Tid: Tirsdag 10. februar 2009

Vi har sydd sammen et spennende program med en sesjon for yrkesfagene, en sesjon med spes.ped. og en sesjon for skoleledere Programmet er ment å være praksisnært, derfor er det også lagt inn praktiske verksteder.

Totalt er det 35 foredrag, innledninger og kurs på konferansen.


”Del det du har og bruk det du får”.

Program

Påmelding

Last ned programmet