torsdag 8. januar 2009

Eirik Newth med åpningsforedrag


Vi har vært så heldige å få Eirik Newth til å holde åpningsforedraget på Kongsbergkonferansen i 2009. Foredraget har tittelen Utdanning i et fremtidsperspektiv. Eirik er en ivrig blogger. På bloggen sin har han en oversikt over bloggåret 2008. Verdt å lese. Velkommen skal han være.

Velkommen til IKT-konferansen 2009 "Den digitale allmenningen"


Kongsberg videregående skole på vegne av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og Kompetanseløftet Buskerud ønsker alle lærere i videregående skole i Buskerud velkommen til IKT-konferansen 2009 – ”Den digitale allmenningen”
tirsdag 10. Februar.

Sted: Kongsberg kino og Kongsberg videregående skole
Tid: Tirsdag 10. februar 2009

Vi har sydd sammen et spennende program med en sesjon for yrkesfagene, en sesjon med spes.ped. og en sesjon for skoleledere Programmet er ment å være praksisnært, derfor er det også lagt inn praktiske verksteder.

Totalt er det 35 foredrag, innledninger og kurs på konferansen.


”Del det du har og bruk det du får”.

Program

Påmelding

Last ned programmet