torsdag 5. februar 2009

Invitasjon til Ning-nettverk


Under sesjon C 2 vil Ingunn Kjøl Wiig fra Sandvika vgs. presentere web 2.0 - verktøyet Ning, som gjør det mulig å etablere et sosialt nettverk. I den forbindelse har hun etablert et sosialt nettverk som hun har kalt Del og Bruk 09 - ut fra konferansens visjon. Dette sosiale nettverket vil være åpent for alle etter konferansen. Hva kan vi så bruke et slikt sosialt nettverk til? Jo, ikke minst dele og bruke. Vi har etablert et slikt nettverk i Medie- og informasjonskunnskap, hvor vi diskuterer faglige spørsmål, deler opplegg etc. Mange av oss medielærere er ensomme svaler rundt på de ulike skolene, her har vi muligheten til å "møte" andre ensomme svaler og dele erfaringer. Akkurat nå er det eksamen som står i fokus. Men slike nettverk vil ikke kunne hente ut sitt potensiale uten at vi deltar, deler og bruker det vi får. Så får vi se om det etterhvert dukker opp nye fagnettverk etter denne konferansen.

tirsdag 3. februar 2009

Litt av hvert

Det begynner å nærme seg konferansestart. Bare en uke igjen. Her kommer en del tips til digitale læringsressurser i ulike fag på vegen:


mandag 2. februar 2009

Å jobbe kreativt med avisproduksjon


Lars Carlsson fra Multimediebyrån vil i sine verksteder M1 og M2 se på hvordan en kan bruke ny teknologi til å produsere aviser. Nå har han lagt ut et kurs i bruk av verktøyet Scribus på Multimediabyrån sine nettsider. Her finner du lærerveiledning, elevveiledning og et kortkurs. En presentasjon av Multimediabyrån sine tjenester vil vi få i plenum.