torsdag 22. januar 2009

Engelskundervisning uten lærebok


Liv Kristin Høgvold fra Sandvika vgs. vil under sesjon D 1 presentere eksempler på undervisningsopplegg og metoder som hun har brukt i undervisningen. I den forbindelse har hun nylig etablert en egen blogg hvor hun forteller mer om dette. En gullgruve for engelsklærere og andre fremmedspråklærere. Bloggen heter
”The Road not taken”.

Antall deltagere på verkstedene utvides


Opprinnelig hadde vi satt opp et begrenset antall på 20 deltagere på verkstedene. Men de ble fort fulltegnet. Derfor har vi valgt å utvide deltagerantallet til 30.