torsdag 29. januar 2009

Digitale læringsressurser i TIP

Digitale læringsressurser begynner å få større og større plass i yrkesfaga. Ikke minst i TIP. Det faglige TIP-nettverket i Buskerud har laget en imponerende samling av digitale læringsressurser på fagrommet i Its Learning. (jeg tror de fleste har tilgang under fanen Fag). Jeg tok meg et dypdykk og fant mye spennende som jeg har lyst til å dele med dere. Et spennende nettsted er en fagwiki for elektro og TIP. Ta en titt på elektrofagsidene og om automasjon i TIP. Det er også lagt ut faglenker i matematikk og naturfag. Det andre gullkornet jeg fant er det danske nettstedet fagteori. Nettstedet er fullt av visualiseringer. Sjøl hadde jeg sans for Trigonometri og Geometri. Enn om vi hadde hatt noe slikt da jeg tok reallinja på slutten av 1960-tallet, da hadde kanskje jeg også skjønt trigonometrien. Og så har danskene skjønt noe annet også, du kan gratis installere en fjernbetjening og få nettsidene lest opp.
Thor Gunnar Bakkerud fra Kongsberg vgs. vil vise flere gode eksempler under sesjon J 2