onsdag 11. februar 2009

Evaluering av Kongsbergkonferansen

Dessverre fikk vi ikke samlet inn så mange evalueringsskjema fra Kongsbergkonferansen. Men for oss er det viktig å få evaluert både innhold og struktur. Vennligst svar på følgende spørsmål som en kommentar under dette innlegget:

1. Hva var dine forventninger til konferansen?
2. I hvilken grad svarte konferansen til dine forventninger?
3. Hvordan var informasjonen på forhånd om konferansens innhold?
4. Hvordan fungerte det praktiske opplegget på konferansen?
5. Hvilket faglig utbytte fikk du av konferansen?
6. I hvilken grad tror du at du vil bruke erfaringene fra konferansen i framtida?
7. Hvordan vi du vurdere konferansens program?

Takk!

Ingen kommentarer: