torsdag 12. februar 2009

Petters refleksjoner

Det er mange der ute som har reflektert over det de fikk med seg på Kongsbergkonferansen 2009. Her har dere noen av de refleksjonene Petter Kongsgården har gjort seg:

"Gratulere med vel overstått konferanse. Det jeg overvar imponerte meg, og det var veldig spennede å delta. Plenumsforedragene var av høy kvalitet. Spesielt var det moro å høre Eirik Newth.

Sesjonen om erfaringer i bruk av Its learning ved vurdering, var tankevekkende. Slik jeg ser det prøver lærere å få et tradisjonelt paradigme når det gjelder vurdering til å passe inn i en LMS. Til det fungerer plattformen utmerket. Det beklagelige er at det ikke er i samsvar og takt med det som legges opp fra KD og Utdanningsdirektoratets side, når det gjelder vurdering. Det som slo meg var at begge lærerne som presenterte sine erfaringer, ikke i det hele tatt problematiserte hvilke utfordringer lærere og elever står overfor med tanke på vurdering. Ikke minst vurdering for læring. Men dog, en nyttig erfaring for meg. Se forøvrig linken:
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=4147

Når det gjelder sesjon 2, der jeg var til stede på: Skoleledere - nøkkel til suksess, klarte jeg ikke å dy meg. Her måtte jeg gi tilkjenne noe av det som opptar meg.
Øystein Sørebø (HiBu) har gjennomført en større undersøkelse på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Han presenterte (kort) noen av funnene sine. Bla dokumenterte han at det er negativ korrelasjon mellom graden av IT-kompetanse hos læreren (kunnskap i bruk av ulike digitale verktøy) og graden av pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Med andre ord, det er ikke de lærerne som kan og vet mest om ulike digitale verktøy som er de som anvender IKT i sin
undervisning. Det var spennende med tanke på at ITU og Marit Synnevåg var veldig opptatt av at skolelederne måtte heve sin IKT kompetanse og bla begynne å blogge. Jeg sa at jeg ikke synes dette resultatet var merkelig (Øystein Sørebø synes det var litt underlig), da jeg mener det handler mer om lærerens trygghet i faget, lærerens syn på kunnskap og læring, som de viktigste
variablene for om læreren lar elevene ta i bruk IKT i sin læring. Det synes jeg Karoline C. Simonsen var et glimrende eksempel på i sin presentasjon i kinoen, der hun var opptatt av det faglige, rammene for elevenes oppgave og utfordring og elevenes refleksjoner over hva de hadde lært - mer enn digitale verktøy. Det overlot hun til sine elever, som jo viste at de kunne håndtere det til gangs. En imponerende forestilling. Videre viste jeg til at PISA+ (riktignok på 9. trinn) viser at lærere i liten grad initierer faglige drøftinger eller faglige refleksjoner med sine elever i klassen. Viss de ikke gjør det i klassen, kan vi da forvente at de gjør det i det digitale landskapet? Etter min oppfatning, nei.

For meg handler det derfor mer om at skoleledere må sørge for å initiere gode faglige og fagdidaktiske diskusjoner og refleksjoner i sine kollegeir, f eks i forhold til det Eirik Newht sa om hvordan barn og unge innhenta informasjon og "trang" informasjonsferdigheter. Det er lærerens syn på kunnskap, læring, elevmedvirkning i elevens læringsprosess og hvordan vurdering av kompetanse skal finne sted som er de viktigste variablene for hvordan læreren legger til rette sin undervisning. Vi trenger et utvidet undervisningsbegrep, og det kommer ikke ved innføring av bærbare PCèr i klasserommet eller at lederen blogger."
Petter Kongsgården (HiT)

Ingen kommentarer: